Vastuullisuus

Kuljetusliike O Malinen Oy - Vastuullista liiketoimintaa jo vuodesta 1966

Meidän arvomme ovat vastuullisessa yritystoiminnassa ja hyvän tuottamisessa niin työntekijöillemme, asiakkaillemme, sidosryhmillemme kuin yhteiskunnalle.

Työskentelemme toimintajärjestelmämme (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ja siihen liitetyn vastuullisuustoimintaohjeen mukaisesti. Noudatamme lakeja, asetuksia ja eettisesti kestäviä tapoja kaikissa toimissamme sekä hyviä johtamiskäytäntöjä.

Olemme sitoutuneet toimimaan Metsäsertifiointijärjestelmä PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta

Kuulumme QTeam-yritysverkostoon ja olemme Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n jäsen. Yhdessä toimien tehostamme yritystemme kilpailukykyä, koulutusta, myyntiä ja markkinointia sekä vastuullista luonnonvarojen käyttöä. 

Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmesta teemasta:
 • Vastuu ihmisistä
 • Vastuu ympäristöstä
 • Yritys- ja yhteiskuntavastuu

Vastuu ihmisistä

Työyhteisö: Arvostamme työntekijöitämme ja takaamme heille hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön ja mahdollisuuden kouluttautua. Henkilöstöetuina tarjoamme tuen liikunta- ja hyvinvointipalveluihin sekä tapaturmavakuutuksen myös vapaa-ajalle.

Meillä on 0-toleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle, häirinnälle, kiusaamiselle ja väkivallalle.

Asiakkaat ja sidosryhmät: Toimimme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme parhaaksi. Haluamme varmistaa osaltamme vastuullisten toimintatapojen käyttöönoton koko toimitusketjussa.

Tavoitteemme:

 • Olla luotettava, rehellinen ja tasa-arvoinen työnantaja ja liikekumppani
 

Seurattava mittaristo:

 • Tasa-arvo- ja henkilöstökyselyt
 • Tapaturmat (pv)
 • Sairaspoissaolot (pv)

Vastuu ympäristöstä

Pyrimme jatkuvasti toimimaan ympäristömme parhaaksi ja etsimme aktiivisesti keinoja ympäristövaikutustemme pienentämiseksi. Asetamme toiminnallemme mitattavat ja seurattavat tavoitteet. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Kuljetukset: Käytämme uusinta vähäpäästöistä kalustoa, laadukkaita renkaita, ajamme taloudellisesti, optimoimme ajoreitit, ja tulemme lisäämään uusiutuvan polttoaineen käyttöä vuosittaisen suunnitelmamme mukaisesti.

Rakennukset: Otamme käyttöön ympäristöystävällisimpiä lämmitystapoja. Kierrätämme tai uusiokäytämme kaikki jätteemme.

Henkilöstö: Myös henkilökohtaisessa elämässämme pyrimme ympäristöystävällisiin valintoihin. Kannustamme henkilöstöämme toimimaan ympäristömme hyväksi ja pienentämään omaa hiilijalanjälkeänsä.

Tavoitteemme:

 • Olla hiilineutraali 2040

Seurattava mittaristo:

Kuljetukset:

 • Polttoaineen kulutus (l / 100km)
 • CO2-päästö (kg CO2ekv / km)
 • Uusiutuvan polttoaineen käyttö (%)
 • Ajotapapisteytys

Rakennukset:

 • CO2-päästö (kg CO2ekv / m2)

Yritys- ja yhteiskuntavastuu

Toimialamme on puunkuljetus. Asiakkaamme tuovat markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja ilmastoystävällisiä tuotteita.  Koemme olevamme osa vihreää siirtymää.

Me ja Yhteistyökumppanit: Kuulumme valtakunnalliseen QTeam-yritysverkostoon ja noudatamme yhteistä vastuullisuuden toimintaohjetta. Edellytämme niin yhteistyökumppaneiltamme kuin itseltämme vastuullista toimintaa välttäen epärehtiä kilpailua, korruptioita yms. koko toimitusketjussa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme käyttäen vastuullisia hallintotapoja ja kannustamalla koko työyhteisöämme kehitysideoiden keksimiseen ja toiminnan parantamiseen käyttäen siihen tarkoitukseen eSalkku-työkalua.

Yhteiskunta: Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti. Toimimme kannattavasti ja siten osallistumme yhteiskunnan kuluihin tunnollisena veronmaksajana. Lisäksi tuemme paikallisesti yleishyödyllistä yhteisötoimintaa kuten lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaa.

Tavoitteemme:

 • Olla luotettava ja vastuullinen toimija ja yhteistyökumppani alallamme
 • Edistää vastuullista yritystoimintaa myös yhteistyökumppaneidemme keskuudessa sekä esimerkein että sitouttamalla heidät noudattamaan vastuullisuustoimintaohjettamme

Yritys

Tietoa yrityksestämme.

Kuljettajaksi?

Lähetä avoin työhakemus tai kysy lisää.

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä.